Ziek, absent, te laat

Alle belangrijke informatie over Praktijkschool Eindhoven en onze organisatie is in onze digitale schoolgids te vinden. Voor de handigheid hebben we hieronder een aantal zaken op een rij gezet:

Ziekmelden

Is uw kind ziek dan moet u als ouder/verzorger dat vóór 09.00 uur telefonisch melden op 040 - 245 07 78. Voor afmelding op het ATC belt u naar 040 - 266 10 60.

Let op: via e-mail je kind ziekmelden is niet voldoende!  Voor leerlingen die stage lopen geldt natuurlijk dat ook het stageadres zo snel mogelijk op de hoogte moet worden gebracht. 

Afwezigheid melden

Voor het melden van een afspraak met bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, ziekenhuis en orthodontist onder schooltijd geldt dat de ouder/verzorger dit van tevoren telefonisch aan school door dient te geven. Daarnaast dient dit schriftelijk te worden aangevraagd middels onderstaand formulier 'Melding afspraken onder schooltijd' ook wel het 'roze briefje' genoemd. Hiervoor geldt dat het briefje binnen één week na de afspraak op school ingeleverd moet zijn. Wanneer wij deze niet binnen deze termijn ontvangen blijft de leerling in Magister op 'ongeoorloofd afwezig' staan.

Verlof aanvragen

Buitengewoon verlof en vakantie verlof dienen vooraf schriftelijk te worden aangevraagd middels de formulieren onderaan deze pagina. In dit document kunt u op pagina 2 ook alle regels omtrent verlof terugvinden.

Verlof wegens religieuze verplichting of levensovertuiging geldt alleen voor de duur van de religieuze verplichting, maar maximaal één dag per verplichting. 

Ons complete verzuimprotocol vindt u hier.

Kies één van onderstaande formulieren en geef deze volledig ingevuld en ondertekend af bij de teamleider basisvorming of toeleiding: