Algemene informatie

Schooltijden en lestijden

De lestijden op Praktijkschool Eindhoven zijn:

1e lesuur     08.20 - 08.45 (mentormoment)
2e lesuur 08.45 - 09.30
3e lesuur 09.30 - 10.15
Pauze 10.15 - 10.30
4e lesuur 10.30 - 11.15
5e lesuur 11.15 - 12.00
6e lesuur 12.00 - 12.45
 Pauze 12.45 - 13.15
7e lesuur 13.15 - 14.00
8e lesuur 14.00 - 14.45
9e lesuur 14.45 - 15.30
10e lesuur 15.30 - 16.15


Als je te laat op school komt, meld je je bij aankomst aan bij de receptie.
Zie ook de pagina: 'Ziek, absent, te laat'. 

Contact en bereikbaarheid Praktijkschool Eindhoven

Bezoek

Amundsenlaan 6
5623 PV Eindhoven

Bellen

040 – 245 07 78

Bericht

info-praktijkschool@parmantscholen.nl

Contact en bereikbaarheid ArbeidsToeleidingsCentrum

Bezoek

Esp 205-207
5633 AD Eindhoven

Bellen

040 -­ 266 10 60

Bericht

I.maas@parmantscholen.nl  
Inge Maas, coördinator arbeidstraining

l.debrouwer@parmantscholen.nl
Linda de Brouwer, coördinator stage/uitstroom