Algemene informatie

Schooltijden en lestijden

De lestijden op Praktijkschool Eindhoven zijn:

1e lesuur     08.20 - 08.45 (mentormoment)
2e lesuur 08.45 - 09.35
3e lesuur 09.35 - 10.25
Pauze 10.25 - 10.45
4e lesuur 10.45 - 11.35
5e lesuur 11.35 - 12.25
Pauze 12.25 - 12.55
6e lesuur 12.55 - 13.45
7e lesuur 13.45 - 14.35
Pauze 14.35 - 14.45
8e lesuur 14.45 - 15.35
9e lesuur 15.35 - 16.25


Als je te laat op school komt, meld je je bij aankomst aan bij de receptie.
Zie ook de pagina: 'Ziek, absent, te laat'. 

Contact en bereikbaarheid Praktijkschool Eindhoven

Bezoek

Amundsenlaan 6
5623 PV Eindhoven

Bellen

040 – 245 07 78

Bericht

info-praktijkschool@parmantscholen.nl

Contact en bereikbaarheid ArbeidsToeleidingsCentrum

Bezoek

Esp 205-207
5633 AD Eindhoven

Bellen

040 -­ 266 10 60

Bericht

I.maas@parmantscholen.nl  
Inge Maas, coördinator arbeidstraining

l.debrouwer@parmantscholen.nl
Linda de Brouwer, coördinator stage/uitstroom