Algemene informatie

Schooltijden en lestijden

De lestijden op Praktijkschool Eindhoven zijn:

1e lesuur     08.30 - 08.45 (mentormoment)
2e lesuur 08.45 - 09.30
3e lesuur 09.30 - 10.15
Pauze 10.15 - 10.30
4e lesuur 10.30 - 11.15
5e lesuur 11.15 - 12.00
6e lesuur 12.00 - 12.45
 Pauze 12.45 - 13.15
7e lesuur 13.15 - 14.00
8e lesuur 14.00 - 14.45
9e lesuur 14.45 - 15.30
10e lesuur 15.30 - 16.15

 

Elke dinsdag zijn alle leerlingen om 12.45 uur uit i.v.m. teamvergadering op school.

Als je te laat op school komt, meld je je bij aankomst aan bij de receptie.
Zie ook de pagina: 'Ziek, absent, te laat'. 
 

Contact en bereikbaarheid Praktijkschool Eindhoven


Bezoek

Amundsenlaan 6
5623 PV Eindhoven

Bellen

040 245 07 78

Bericht

info-praktijkschool@parmantscholen.nl

 

Contact en bereikbaarheid ArbeidsToeleidingsCentrum

 
Bezoek

Esp 205-207
5633 AD Eindhoven

Bellen

040­ 266 10 60

Bericht

I.maas@parmantscholen.nl  
Inge Maas, coördinator arbeidstraining

l.debrouwer@parmantscholen.nl
Linda de Brouwer, coördinator stage/uitstroom