Over ons

Wie wij zijn

Praktijkschool Eindhoven is een eigentijdse praktijkgerichte school waar gewerkt wordt aan mogelijkheden. Wij bereiden leerlingen van twaalf tot en met achttien jaar voor op een zelfstandige toekomst. Een toekomst, die vraagt om zelfbewuste en sociaalvaardige jongeren die hun weg weten te vinden in onze maatschappij.

Ook leren wij onze leerlingen deel te nemen aan een multiculturele samenleving. Wij noemen dit actief burgerschap. Actief burgerschap leer je door:
  • het te doen;
  • het te ervaren;
  • het aangaan van sociale bindingen met elkaar in de school en met de omgeving.
Actief burgerschap is het kúnnen en wíllen deelnemen aan de samenleving. 

Dát is wat onze leerlingen op onze school leren en dát maakt ons uniek in de regio!

Wat wij doen

- Werken aan mogelijkheden;
- Talenten ontdekken en ontwikkelen;
- Leren door te doen;
- Kansen scheppen;
- Uitgaan van individuele mogelijkheden;
- Structuur en duidelijkheid;
- Goede begeleiding en coaching;
- Arbeidsvaardigheden trainen in verschillende stages.

Klaar voor  de samenleving

Praktijkschool Eindhoven heeft als doel om leerlingen zelfstandig in de maatschappij te laten functioneren. Daarom concentreert ons onderwijs zich op vier domeinen die de basis vormen van onze maatschappij: Werken, Wonen, Vrije tijd en Burgerschap. Alle lessen, zowel theoretisch als praktijkgericht, geven invulling aan deze domeinen.

We leren onze leerlingen welke vaardigheden er nodig zijn om als werknemer goed te functioneren. Ook gaan we heel praktisch in op wat er allemaal komt kijken bij zelfstandig wonen, zoals het huishouden of zorgen voor jezelf. Daarnaast komen een zinvolle vrijetijdsbesteding en andere levensvaardigheden uitgebreid aan bod. Tenslotte besteden we ruim aandacht aan goed burgerschap en een succesvolle deelname aan de multiculturele samenleving. Steeds weer met het oog op de toekomst en de specifieke talenten en interesses van elke leerling.

Al onze leerlingen krijgen veel praktijklessen. In deze lessen leren ze basisvaardigheden. Stap voor stap, via interne en externe stages leren onze leerlingen hun basisvaardigheden toe te passen en ontdekken ze wat ze goed kunnen en hoe hun talenten het beste tot hun recht komen. Daarin worden ze intensief begeleid en gecoacht.

Begeleiding en ondersteuning

Praktijkschool Eindhoven begeleidt leerlingen intensief bij het vinden van hun plek in de samenleving en een uitdagende baan of vervolg opleiding.

Er zijn drie niveaus van begeleiding en ondersteuning:
- de basisondersteuning die elke leerling krijgt, bestaande uit: de mentor; time-out voorziening; leerlingbespreking en een vertrouwenspersoon;
- de
extra zorg vanuit het Ondersteuningsteam (OT), zoals: interne trainingen; ambulante begeleiding; Systeem Zorg voor Jeugd en Motorische Remedial Teaching (MRT);
- de
ondersteuning vanuit het Zorgadviesteam (ZAT) wanneer een kind meer ondersteuning nodig heeft dan wij als school kunnen bieden;

Voor elke leerling wordt een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) gemaakt: wat gaat zij of hij na Praktijkschool Eindhoven doen? Heeft de leerling extra ondersteuning nodig om dat te bereiken? Alle leerlingen hebben ook een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Hierin staan de individuele leerdoelen van de leerling. Eigenlijk heeft iedere leerling dus een eigen leerroute. We volgen de prestaties en vorderingen, praktische vaardigheden, arbeidscompetenties en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem in Magister. 

Structuur, duidelijkheid en respect 

Op Praktijkschool Eindhoven vinden we het belangrijk dat we met respect met elkaar omgaan en dat leerlingen goede omgangsvormen leren. Dat is immers wat de praktijk van later ook verlangt. Onze leerlingen zijn gebaat bij structuur en duidelijkheid. Dat is terug te zien in de school. We hebben duidelijke regels en een vast lesrooster met zo min mogelijk lesuitval. Samen met de leerlingen zorgen we voor een nette schoolomgeving.

Samen werken aan succes 

Praktijkschool Eindhoven is een succesvolle school. Niet in de laatste plaats door onze persoonlijke benadering en de grote betrokkenheid van onze medewerkers. Onze docenten delen de gedrevenheid om leerlingen binnen hun mogelijkheden vooruit te helpen en om hun talenten maximaal te benutten. Uiteindelijk gaat het om het vinden van een baan. Heel belangrijk daarbij is werkhouding en sociale vaardigheid. Denk hierbij aan heel praktische zaken als het nakomen van afspraken, een juiste instelling en omgangsvormen die de praktijk vraagt. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar voor onze leerlingen is dit niet altijd zo. Het bereiken van deze grote en kleine successen doen we samen: leerling, ouders en school.

Leuke activiteiten voor al onze leerlingen!

Naast leren, organiseren we ook jaarlijks terugkerende leuke en vooral gezellige activiteiten voor onze leerlingen, zoals de introductiedag bij de start van het nieuwe schooljaar, kerstviering, sportdag, schoolfeest, themaweken en schoolreis.

Bekijk onze schoolfilm. Het biedt een goed beeld van onze school!