Aanmelden

Aanmelden gaat bij ons op afspraak met iemand van de aannamecommissie. Om een afspraak te maken kan je vanaf 18 maart bellen naar: 040 245 07 78.

Aanmelden kan alleen op advies van de school waar je momenteel zit. 

Bij de aanmeldafspraak neem je mee:
- een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van je dochter/zoon;
- je BSN nummer
- het onderwijskundig rapport van de basisschool*;
- het intelligentieonderzoek*.
* Deze verslagen kunnen door de basisscholen ook in een digitaal systeem geplaatst worden, genaamd LDOS.

Elke aangemelde leerling wordt besproken in de aannamecommissie van school.
Het advies van de basisschool is belangrijk voor toelating evenals de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Aan de hand van dossierinformatie, overleg met de basisschool en afstemming met ouders en leerling, probeert de aannamecommissie te bepalen of Praktijkschool Eindhoven kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Aannameprocedure
Na aanmelding moet de school na 6 weken beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. In dit geval worden ouders hiervan op de hoogte gebracht. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de toelating.

Mochten er nog vragen zijn rondom de aanmeldingen dan horen wij dit graag. Je kunt hiervoor contact opnemen met dhr. Dennis Harks, orthopedagoog en lid van de aannamecommissie.
d.harks@parmantscholen.nl

Aannamecommissie

dhr. D. Harks  Orthopedagoog  d.harks@parmantscholen.nl 
mw. K. van der Heijden    Ondersteuningscoördinator    k.vanderheijden@parmantscholen.nl 
mw. A. van den Bosch  Teamleider basisvorming  a.vandenbosch@parmantscholen.nl 


Zij-instroom
Als er sprake is van zij-instroom van een leerling verloopt een aanmelding altijd in overleg met dhr. Dennis Harks, orthopedagoog en lid van de aannamecommissie.
d.harks@parmantscholen.nl

Voor een goed beeld van onze school, zie onze schoolfilm (3,32min.).