Uitstromen

Naar arbeid

Het voorbereiden op de arbeidsmarkt is een in de wet op het voortgezet onderwijs vastgelegd doel van het praktijkonderwijs.

In het programma-aanbod worden de leerlingen voorbereid op de praktische en sociale eisen die het bedrijfsleven na de schoolperiode aan hen stelt. Dit gebeurt middels interne arbeidstraining op het ATC. Na gebleken kwaliteiten ontvangt de leerling via externe stages de vervolgtraining op de werkvloer buiten school.

Interesse en vaardigheidsniveau zijn mede bepalend voor een specifieke bedrijfskeuze. Voor die keuze is een uitgebreid en zorgvuldig geselecteerd bestand van stageadressen beschikbaar.

De laatste stap leidt tot een plaats op de arbeidsmarkt. De overgang van school- naar werksituatie wordt door de stagebegeleider gecoördineerd. 

Naar MBO

Om de overgang naar een MBO-opleiding makkelijker te maken, werken wij samen met Summa College Eindhoven. Op basis van interesse, een succesvolle stage en leercapaciteiten worden leerlingen hiervoor geselecteerd. De voorbereiding op een MBO-opleiding start binnen Praktijkschool Eindhoven. Hierin wordt extra aandacht besteed aan de vakken Nederlands en rekenen.

Daarnaast wordt in projectvorm gewerkt aan de competenties zelfstandigheid, werkplanning en samenwerking/teamwork.

Leerlingen die het voortraject op onze school hebben gevolgd, zijn beter voorbereid op een MBO-opleiding.