De vakken
Op Praktijkschool Eindhoven krijgen leerlingen les in de vakken:
- Nederlands
- rekenen
- Engels
- lichamelijke opvoeding
- loopbaan begeleiding (LOB)
- huishoudkunde
- koken
- zelfzorg
- algemene techniek
- verkeer
- creatief
- vrijetijdsbesteding
- omgangskunde
- informatica
- project
- dienstverlening & zorg
- handel & economie
- techniek
- groen