De vakken
Op Praktijkschool Eindhoven krijgen alle leerlingen les in de vakken:
- Nederlands
- rekenen
- cultuur & maatschappij
- zelfzorg
- wereldoriëntatie
- sociale vaardigheden/leefstijl
- lichamelijke opvoeding
- verkeer
- facilitaire dienstverlening
- vrijetijdsbesteding
- Engels
- houtbewerking
- handvaardigheid
- koken
- informatica
- huishoudkunde
- algemene techniek
- metaalbewerking