Ondersteuning en zorgadvies

Als de basisondersteuning alleen niet voldoende is, beschikken wij over een Ondersteuningsteam (OT) en een Zorgadviesteam (ZAT).

Ondersteuningsteam (OT)

Wanneer de basisondersteuning onvoldoende blijkt en er extra interne ondersteuning nodig is, kan een leerling aangemeld worden voor het Ondersteuningsteam (OT). Deze aanmelding gebeurt altijd in overleg met ouders en de leerling.

Het Ondersteuningsteam is verantwoordelijk voor de coördinatie, communicatie en informatie als het gaat om de begeleiding en ondersteuning die de leerlingen krijgen op basis van de gestelde hulpvraag.
Het Ondersteuningsteam bestaat uit: de ondersteuningscoördinator; de teamleiders Basisvorming en Toeleiding; de orthopedagoog en het school maatschappelijk werker (SMW); pedagoog en/of intern begeleider.

Vanuit het Ondersteuningsteam kan er intern begeleiding ingezet worden. Dit kan bestaan uit:
- observatie;
- gesprekken met leerlingen en docenten;
- geven van trainingen aan leerlingen (onder andere omgaan met boosheid en omgaan met angst);
- ondersteunen bij het maken en uitvoeren van een OntwikkelingsperspectiefPlan (OPP).

Zorgadviesteam (ZAT)

Het Zorgadviesteam (ZAT) wordt ingeschakeld wanneer er meer ondersteuning nodig is dan school kan bieden.

Het Zorgadviesteam kan desgewenst externe organisaties raadplegen, zoals: Jeugdzorg; Jeugd Preventie Programma (JPP); WIJeindhoven; CJG; MEE; Leerplicht; GGzE; Herlaarhof, enzovoort.