werken aan mogelijkheden

Team Toeleiding

De unit Toeleiding heeft een eigen team en teamleider. Elke klas heeft een mentor. De teamleider is eindverantwoordelijk voor onderwijs en begeleiding in zijn team en de unit. Naast de mentor is de teamleider het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Gemiddeld zitten er in een klas 12 leerlingen.

 

Klik hier voor het team Toeleiding en de daarbij behorende e-mailadressen.