werken aan mogelijkheden

Leerjaar 5

In leerjaar 5 kunnen leerlingen kiezen voor uitstromen naar arbeid of uitstromen naar een vervolgopleiding op mbo niveau 1 (PrO-Entree).

Uitstromen naar arbeid

Op het Arbeidstoeleidingscentrum worden leerlingen voorbereid op het uitstromen naar een betaalde arbeid. Lees meer.
Als betaalde arbeid niet haalbaar is, dan stromen zij uit naar dagbesteding.

 

PrO-Entree

In samenwerking met andere scholen bieden wij een PrO-Entree traject aan. Dit om de overgang naar Entree makkelijker te maken. 
Op basis van interesse, een succesvolle stage en leercapaciteiten worden leerlingen hiervoor geselecteerd. Lees meer.

Naast leren, organiseren we ook jaarlijks terugkerende leuke en vooral gezellige activiteiten voor onze leerlingen, zoals de introductiedag bij de start van het nieuwe schooljaar, kerstviering, wintersportdag, zomersportdag, schoolfeest, themaweken en schoolreis. 

Meer weten over deze activiteiten? Klik dan hier.