werken aan mogelijkheden

Wat doen wij

  • Werken aan mogelijkheden
  • Talenten ontdekken en ontwikkelen
  • Leren door te doen
  • Kansen scheppen
  • Uitgaan van individuele mogelijkheden
  • Structuur en duidelijkheid
  • Goede begeleiding en coaching
  • Arbeidsvaardigheden  trainen in verschillende stages
Klaar voor  de samenleving
De praktijkschool heeft als doel om leerlingen zelfstandig in de maatschappij te laten functioneren. Daarom concentreert ons onderwijs zich op vier domeinen die de basis vormen van onze maatschappij: Werken, Wonen, Vrije tijd en Burgerschap. Alle lessen, zowel theoretisch als praktijkgericht, geven invulling aan deze domeinen.

We leren onze leerlingen welke vaardigheden er nodig zijn om als werknemer goed te functioneren. Ook gaan we heel praktisch in op wat er allemaal komt kijken bij zelfstandig wonen, zoals het huishouden of zorgen voor jezelf. Daarnaast komen een zinvolle vrijetijdsbesteding en andere levensvaardigheden uitgebreid aan bod. Tenslotte besteden we ruim aandacht aan goed burgerschap en een succesvolle deelname aan de multiculturele samenleving. Steeds weer met het oog op de toekomst en de specifieke talenten en interesses van elke leerling.

Lees verder