werken aan mogelijkheden

De vakken

Op Praktijkschool Eindhoven krijgen alle leerlingen les in de vakken: 
 • Nederlands
 • rekenen
 • cultuur & maatschappij
 • zelfzorg
 • wereldoriëntatie
 • sociale vaardigheden/leefstijl
 • lichamelijke opvoeding
 • verkeer
 • facilitaire dienstverlening
 • vrijetijdsbesteding
 • Engels
 • houtbewerking
 • handvaardigheid
 • koken
 • informatica
 • huishoudkunde
 • algemene techniek
 • metaalbewerking