werken aan mogelijkheden

Onderwijsaanbod

Praktijkschool Eindhoven kent een een onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3) en een bovenbouw (leerjaar 4 en 5) met stages (lees meer over stages).

Alle leerlingen volgen binnen de vier domeinen Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap dezelfde vakken (lees meer over de vakken). 

Ook bieden wij binnen ons onderwijsprogramma cursussen aan waarvoor een certificaat gehaald kan worden (lees meer over diploma's en certificaten).