werken aan mogelijkheden

Aanmeldprocedure

Voor de aanmelding van uw kind/pupil voor het schooljaar 2020-2021 zijn er een aantal belangrijke bijeenkomsten:

dinsdag 26 november 2019 van 19.00 uur - 20.00 uur: Informatieavond voor ouder(s) van toekomstige leerlingen, leerlingen mogen meekomen

woensdag 15 januari 2020 van 16.00 uur - 19.00 uur: Open Dag 2020 voor ouder(s)/verzorger(s) en toekomstige leerlingen

maandag 3 februari 2020 van 16.00-19.00: Aanmelden nieuwe leerlingen 2020-2021

dinsdag 4 februari 2020 van 17.00-20.00: Aanmelden nieuwe leerlingen 2020-2021

Nader te bepalen, datum volgt: Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen 2020-2021. Tijdens deze middag kunnen de leerlingen die volgend jaar definitief gaan starten, nader kennis maken met onze school. Ze krijgen informatie over de school en ontmoeten andere leerlingen en hun toekomstige leerkrachten.

Aanmelding op Praktijkschool Eindhoven kan alleen op advies van de school waar uw zoon of dochter momenteel onderwijs volgt. Voor de aanmelding ontvangt u van deze school de volgende formulieren:

  • het aanmeldingsformulier van het samenwerkingsverband
  • het onderwijskundig rapport van de basisschool*
  • het intelligentieonderzoek*

 * Deze verslagen kunnen door de basisscholen ook in een digitaal systeem geplaatst worden, genaamd ldos.

Deze formulieren dienen correct en volledig ingevuld te worden meegenomen als u uw zoon of dochter komt aanmelden. Verder vragen wij u om een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitsbewijs) van uzelf en uw zoon of dochter mee te nemen.

 

Tijdens de aanmeldavond vult u samen met een lid van de intakecommissie ook nog de volgende formulieren samen in:

  • het toestemmingsformulier voor de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband
  • het toestemmingsformulier om gegevens op te mogen vragen  bij de school van herkomst
  • aanvullend aanmeldingsformulier van Praktijkschool Eindhoven.

Vervolgprocedure:

Binnen een aantal weken na de definitieve aanmelding wordt  er een besluit betreffende de aanname genomen. Tijdens dit proces kan het noodzakelijk zijn dat wij met ouders en school in overleg gaan. 

 

Mochten er nog vragen zijn rondom de aanmeldingen dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Praktijkschool Eindhoven en vragen naar de intakecommissie.

Voor een goed beeld van onze school, zie het volgende promotiefilmpje (3 min.): https://www.youtube.com/watch?v=gKX2oAbWVPU

 

Specifiek voor Praktijkschool Eindhoven
Elke aangemelde leerling wordt besproken in de aannamecommissie van school. De aannamecommissie bestaat uit een teamleider, zorgcoördinator, orthopedagoog en vestigingsdirecteur.

Het advies van de basisschool is belangrijk voor  toelating evenals de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Aan de hand van dossierinformatie, overleg met de basisschool en afstemming met ouders en leerling, probeert de aannamecommissie te bepalen of Praktijkschool Eindhoven kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Aannamecommissie
Mw. T. Pas  (Psycholoog/Orthopedagoog)  t.pas@sghetplein.nl
Dhr. D. van Steen (Teamleider onderbouw)  d.vansteen@sghetplein.nl
Mw. Y. Vermeesch  (Zorgcoördinator)  y.vermeesch@sghetplein.nl 
Mw. L. van Vugt-van de Moosdijk (Vestigingsdirecteur)