werken aan mogelijkheden

Aanmeldprocedure

 

De aanmelddata voor schooljaar 2020-2021 zijn inmiddels geweest. Wilt u toch nog uw kind aanmelden voor schooljaar 2020-2021 dan verzoeken wij u vriendelijk contact opnemen met school.  Aanmelden voor leerjaar 3 is helaas niet meer mogelijk, dit leerjaar zit vol. 

Voor de aanmelding van uw kind/pupil voor het schooljaar 2021-2022 zijn er een aantal belangrijke bijeenkomsten:

dinsdag 24 november 2020 van 19.00 uur - 20.00 uur: Informatieavond voor ouder(s) van toekomstige leerlingen.  Helaas geannuleerd!

woensdag 13 januari 2021 van 16.00 uur - 19.00 uur: Open Dag 2021 voor ouder(s)/verzorger(s) en toekomstige leerlingen.  I.v.m. de huidige omstandigheden is het nog niet helemaal duidelijk hoe wij deze open dag gaan invullen. Informatie volgt z.s.m.

maandag 1 maart 2021 van 15.00-17.00: Aanmelden nieuwe leerlingen 2021-2022
dinsdag 2 maart 2021 van 15.00-19.00: Aanmelden nieuwe leerlingen 2021-2022
woensdag 3 maart 2021 van 15.00-17.00: Aanmelden nieuwe leerlingen 2021-2022
donderdag 4 maart 2021 van 15.00-17.00: Aanmelden nieuwe leerlingen
2021-2022


woensdag 30 juni 2021: Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen 2021-2022. Tijdens deze middag kunnen de leerlingen die volgend jaar definitief gaan starten, nader kennis maken met onze school. Ze krijgen informatie over de school en ontmoeten andere leerlingen en hun toekomstige leerkrachten. Het exacte tijdstip volgt nog.

Aanmelding op Praktijkschool Eindhoven kan alleen op advies van de school waar uw zoon of dochter momenteel onderwijs volgt. Voor de aanmelding ontvangt u van deze school de volgende formulieren:

  • het aanmeldingsformulier van het samenwerkingsverband
  • het onderwijskundig rapport van de basisschool*
  • het intelligentieonderzoek*

 * Deze verslagen kunnen door de basisscholen ook in een digitaal systeem geplaatst worden, genaamd ldos.

Deze formulieren dienen correct en volledig ingevuld te worden meegenomen als u uw zoon of dochter komt aanmelden. Verder vragen wij u om een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitsbewijs) van uzelf en uw zoon of dochter mee te nemen. 

Tijdens de aanmeldavond vult u samen met een lid van de intakecommissie ook nog de volgende formulieren samen in:

  • het toestemmingsformulier voor de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband
  • het toestemmingsformulier om gegevens op te mogen vragen  bij de school van herkomst
  • aanvullend aanmeldingsformulier van Praktijkschool Eindhoven.

Vervolgprocedure:

Binnen een aantal weken na de definitieve aanmelding wordt  er een besluit betreffende de aanname genomen. Tijdens dit proces kan het noodzakelijk zijn dat wij met ouders en school in overleg gaan.  

Mochten er nog vragen zijn rondom de aanmeldingen dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Praktijkschool Eindhoven en vragen naar de intakecommissie.

Voor een goed beeld van onze school, zie het volgende promotiefilmpje (3 min.): https://www.youtube.com/watch?v=gKX2oAbWVPU

 Specifiek voor Praktijkschool Eindhoven

Elke aangemelde leerling wordt besproken in de aannamecommissie van school. De aannamecommissie bestaat uit een teamleider, zorgcoördinator, orthopedagoog en vestigingsdirecteur.

Het advies van de basisschool is belangrijk voor  toelating evenals de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Aan de hand van dossierinformatie, overleg met de basisschool en afstemming met ouders en leerling, probeert de aannamecommissie te bepalen of Praktijkschool Eindhoven kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Aannamecommissie
Dhr. D. Harks (Orthopedagoog)  d.harks@sghetplein.nl
Dhr. D. van Steen (Teamleider onderbouw)  d.vansteen@sghetplein.nl
Mw. Y. Vermeesch  (Ondersteuningscoördinator)  y.vermeesch@sghetplein.nl 
Mw. L. van Vugt-van de Moosdijk (Vestigingsdirecteur)