werken aan mogelijkheden

Aanmeldprocedure

Aanmelding op Praktijkschool Eindhoven kan alleen op advies van de school waar uw zoon of dochter momenteel onderwijs volgt. Voor de aanmelding ontvangt u van deze school de volgende formulieren:

  • het aanmeldingsformulier van het samenwerkingsverband
  • het onderwijskundig rapport van de basisschool*
  • het intelligentieonderzoek*

 * Deze verslagen kunnen door de basisscholen ook in een digitaal systeem geplaatst worden, genaamd LDOS.

Deze formulieren dienen correct en volledig ingevuld te worden meegenomen als u uw zoon of dochter komt aanmelden. Verder vragen wij u om een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitsbewijs) van uzelf en uw zoon of dochter mee te nemen. 

Aanmelden voor leerjaar 3, 4 en 5 kan alleen na overleg i.v.m. de formatie en klassengrootte.
Tijdens de aanmeldmiddag vult u samen met een lid van de intakecommissie ook nog de volgende formulieren samen in:

  • het toestemmingsformulier voor de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband
  • het toestemmingsformulier om gegevens op te mogen vragen  bij de school van herkomst
  • aanvullend aanmeldingsformulier van Praktijkschool Eindhoven.

Vervolgprocedure:

Binnen een aantal weken na de definitieve aanmelding wordt  er een besluit betreffende de aanname genomen. Tijdens dit proces kan het noodzakelijk zijn dat wij met ouders en school in overleg gaan.  

Mochten er nog vragen zijn rondom de aanmeldingen dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Praktijkschool Eindhoven en vragen naar de intakecommissie.

Voor een goed beeld van onze school, zie het volgende promotiefilmpje (3 min.): 

 Specifiek voor Praktijkschool Eindhoven

Elke aangemelde leerling wordt besproken in de aannamecommissie van school. De aannamecommissie bestaat uit een teamleider, zorgcoördinator, orthopedagoog en vestigingsdirecteur.

Het advies van de basisschool is belangrijk voor  toelating evenals de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Aan de hand van dossierinformatie, overleg met de basisschool en afstemming met ouders en leerling, probeert de aannamecommissie te bepalen of Praktijkschool Eindhoven kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Aannamecommissie

Dhr. D. Harks 
Orthopedagoog

  d.harks@parmantscholen.nl
Katja van der Heijden 
Ondersteuningscoördinator

    k.vanderheijden@parmantscholen.nl
Mw. A. van den Bosch
Teamleider basisvorming

    a.vandenbosch@parmantscholen.nl
Mw. L van Vugt-van de Moosdijk    
Directeur

  l.vanvugt@parmantscholen.nl

Voor de aanmelding van uw kind/pupil voor het schooljaar 2022-2023 zijn er een aantal belangrijke bijeenkomsten:

Voor informatie over aanmelding voor schooljaar 2022-2023 stuurt u een e-mailbericht naar Annemarie van den Bosch a.vandenbosch@parmantscholen.nl of belt u met 040-2450778. 

Er wordt op 6 juli 2022 een kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen 2022-2023 georganiseerd. Tijdens deze middag kunnen de leerlingen die volgend jaar definitief gaan starten, nader kennis maken met onze school. Ze krijgen informatie over de school en ontmoeten andere leerlingen en hun toekomstige leerkrachten. Het exacte datum en tijdstip volgt nog.