werken aan mogelijkheden

Verlof en verzuim

Indien een leerling ziek is, dient de ouder/verzorger dat vóór 09.00 uur telefonisch te melden op 040 - 245 07 78. Voor afmelding op het ATC belt u 040 - 211 60 90. Let op: via email uw kind afmelden is niet voldoende! Voor leerlingen die stage lopen geldt natuurlijk dat ook het stageadres zo snel mogelijk op de hoogte moet worden gesteld. Wanneer uw kind weer hersteld is dient u een ondertekende herstelmelding mee te geven aan uw kind. Deze dient - binnen één week na het herstel ! - ingeleverd te worden bij de leerlingadministratie.
Buitengewoon verlof, vakantie of het melden van een afspraak met bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, orthodontist onder schooltijd dienen schriftelijk te worden aangevraagd. Ook hiervoor geldt, dat binnen één week na de afspraak, de afwezigheid verantwoord moet worden met een ondertekend 'afspraken onder schooltijd formulier'. Wanneer wij deze niet binnen deze termijn ontvangen blijft de melding in Magister op 'ongeoorloofd' staan.

Verlof wegens religieuze verplichting of levensovertuiging geldt alleen voor de duur van de religieuze verplichting, maar maximaal één dag per verplichting. Een mededeling van de ouders (naar de administratie van de school), minimaal 2 dagen van tevoren, dat een religieus feest gevierd gaat worden is voldoende om hiervoor verlof te krijgen.

Klik hier voor de regels omtrent luxeverzuim. Ons complete verzuimprotocol vindt u hier.
Kies een van onderstaande formulieren en geef deze volledig ingevuld en ondertekend af bij de teamleider onderbouw of bovenbouw.