werken aan mogelijkheden

Stagiaireverzekering

Ten behoeve van scholieren die stage gaan lopen, zijn er aparte clausules opgenomen in de algemene aansprakelijkheidsverzekering. Bij werkoriëntatie-opdrachten (korter dan vijftien dagen) wordt de aansprakelijkheid aangenomen als hierover niets afzonderlijk is geregeld in de stageovereenkomst. 

Voor stages die langer duren dan vijftien dagen en waarvoor een stageovereenkomst is vastgesteld,geldt dat de aansprakelijkheid van de leerlingen is meeverzekerd voor schade die is toegebracht aan het stageadres, of aan derden tijdens de stageactiviteiten, vanaf het moment dat zij voor het verrichten van die activiteiten zijn gearriveerd, tot het moment dat zij na het beëindigen van de activiteiten het stageadres verlaten. Als de stageovereenkomst geen bepalingen over aansprakelijkheid bevat,rust de aansprakelijkheid, conform burgerlijk wetboek, bij de werkgever (stagebedrijf).