werken aan mogelijkheden

Schoolongevallenverzekering

In de schoolongevallenverzekering zijn alle leerlingen en alle medewerkers tegen ongevallen verzekerd tijdens schooltijd en op weg van huis naar school en andersom.

Deze verzekering is alleen van toepassing op lichamelijk letsel en niet op materiële schade. Het voordeel van deze verzekering ten opzichte van de dekking via de aansprakelijkheidsverzekering is dat de schoolongevallenverzekering voorbij gaat aan het aansprakelijkheidsstuk, waardoor er naar verwachting sneller tot een uitkering kan worden gekomen.