werken aan mogelijkheden

Regels en procedures

Praktijkschool Eindhoven heeft een schoolveiligheidsplan. Gedragscodes en protocollen maken hiervan deel uit. 

In het schoolveiligheidsplan staat ook beschreven hoe er intensief wordt samengewerkt met gemeente Eindhoven en Politie Zuidoost-Brabant, afdeling Woensel Zuid. 
Deze samenwerking sluit aan bij het schoolbeleid waarin onder meer staat beschreven hoe wij streven om alle leerlingen een optimale kans te bieden om zich te ontplooien in een goed pedagogisch klimaat. 

Naast het schoolveiligheidsplan, heeft onze school schoolregels en protocollen vastgelegd. Deze regels en protocollen zijn na te lezen in onderstaande links. Het schoolveiligheidsplan ligt ter inzage bij de schooladministratie.