werken aan mogelijkheden

Financiën en verzekeringen

Schoolkosten

Praktijkschool Eindhoven hanteert géén vrijwillige ouderbijdrage. Voor vrijwillige activiteiten, zoals de schoolreis of examengelden wordt door school een rekening verzonden. Na betaling kan de leerling meedoen aan de betreffende activiteit. Wanneer de factuur níet op tijd betaald is kan de leerling dan ook niet deelnemen aan de schoolactiviteit. Als leerlingen niet meedoen aan een activiteit zijn ze wel verplicht om naar school te komen. De school biedt dan een alternatief programma op school aan.

Lees verder over de schoolkosten en schoolbenodigdheden.


Aansprakelijkheid en verzekeringen
De Raad van Bestuur van de Vereniging OMO heeft de volgende verzekeringen afgesloten: