werken aan mogelijkheden

E-mails en (nieuws)brieven

Alle belangrijke brieven en e-mailberichten die we naar ouders gestuurd hebben zijn op deze pagina terug te vinden. 
Een aantal keer per jaar versturen wij via e-mail een nieuwsbrief naar ouders. Deze zijn ook op deze pagina terug te vinden.


E-mails 2022-2023
Aanpassing email 28 september: JIJ toetsen 5e jaars leerlingen
Lesvrije dag 5 oktober 2022
JIJ toetsen 5e jaars leerlingen
JIJ toetsen 1e jaars leerlingen
Uitnodiging Informatieavond ouder(s)/verzorger(s)  lj.1 t/m 3
Lerarentekort
Introductieweek nieuwe schooljaar 22-23