werken aan mogelijkheden

Doorlopende schoolreisverzekering

De Raad van Bestuur heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten. Dit betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade.De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar bij de schooladministratie.

Als ouders de dekking van deze verzekeringen onvoldoende vinden, dient de ouder op eigen initiatief voor bijverzekering zorg te dragen. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid.