werken aan mogelijkheden

Zorgteam (ZT)

Wanneer de basisondersteuning onvoldoende blijkt en de mentor vindt dat extra interne zorg nodig is, kan een leerling aangemeld worden voor het Zorgteam (ZT). Ouders worden altijd op de hoogte gebracht wanneer hun kind aangemeld wordt bij het Zorgteam.

Het zorgteam is verantwoordelijk voor de coördinatie, communicatie en informatie als het gaat om de begeleiding en zorg die de leerlingen krijgen op basis van de gestelde hulpvraag door de mentor.

Het Zorgteam bestaat uit: de zorgcoördinator, de teamleiders onderbouw en bovenbouw, de orthopedagoog en het School Maatschappelijk Werk (SMW). Klik hier voor een overzicht van het volledige Zorgteam en de daarbij behorende emailadressen.

Vanuit het Zorgteam kunnen ook intern begeleiders ingezet worden voor zaken als:
  • observatie
  • gesprekken met leerlingen en docenten
  • geven van trainingen aan leerlingen (onder andere omgaan met boosheid en omgaan met angst)
  • ondersteunen bij het maken en uitvoeren van een OntwikkelingsperspectiefPlan (OPP)