werken aan mogelijkheden

Zorgteam (ZT) en Zorgadviesteam (ZAT)

Als de basisondersteuning alleen niet voldoende is, beschikken wij over een professioneel Zorgteam (ZT) en een Zorgadviesteam (ZAT).