werken aan mogelijkheden

Extra ondersteuning - Systeem Zorg voor Jeugd

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren.

Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen. Scholen kunnen hun zorg over een leerling door middel van een signaal in Zorg voor Jeugd direct kenbaar maken. Vervolgens kan er een breed overleg georganiseerd worden waarin alle betrokken instanties gezamenlijk proberen de zorg in goede banen te leiden.

Ouders worden altijd op de hoogte gebracht wanneer hun kind aangemeld wordt bij het systeem Zorg voor Jeugd.