werken aan mogelijkheden

Extra ondersteuning - Motorische Remedial Teaching

Motorische Remedial Teachting (MRT) is voor leerlingen, die een motorische achterstand of beperking hebben.

De docenten lichamelijke oefening selecteren leerlingen op basis van een aantal tests om zo te werken aan de achterstand. Deze lessen worden zo veel mogelijk gepland buiten het normale lesrooster.