werken aan mogelijkheden

Extra ondersteuning - Ambulante begeleiding

Leerlingen op Praktijkschool Eindhoven kunnen ambulante begeleiding ontvangen vanuit diverse scholen voor speciaal onderwijs uit de regio.

Denk bijvoorbeeld aan ZML, ZMOK, LWOO, Mytyl. Het betreft meestal het inzetten van ondersteuningsmiddelen van het Regionaal Samenwerkingsverband Eindhoven/de Kempen:

  • individuele training leerling
  • training in groepsverband
  • ondersteuning van mentor of vakleerkrachten
  • observatie en advies
  • opstellen en mede uitvoeren van een handelingsplan
De communicatie en informatie gebeurt vanuit het zorgteam in samenwerking met de coördinator ondersteuningsvoorzieningen.