werken aan mogelijkheden

Basisondersteuning - time-out voorziening

Een leerling die door een leerkracht uit de les wordt gestuurd, meldt zich bij de time-out voorziening (lokaal 53). In dit lokaal is altijd een leerkracht aanwezig, die volgens een vaste structuur de leerling opvangt en zorgt dat de leerling zo snel mogelijk weer aan de lessen kan deelnemen. 

De leerling voert vervolgens een herstelgesprek met de betreffende leerkracht en haalt in principe een heel lesuur in. Er wordt contact met de ouders gezocht wanneer een leerling moet nablijven.