werken aan mogelijkheden

Basisondersteuning - leerlingenbespreking

De mentor draagt alle leerlingen voor in de leerlingenbespreking met een lid van het zorgteam en alle docenten die de leerling lesgeven. Er wordt onder andere ingegaan op de schoolvorderingen, sociaal-emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en arbeidsvaardigheden.

Mocht er uit deze leerlingbespreking een hulpvraag naar voren komen die de mentor niet (alleen) kan beantwoorden, dan wordt de leerling aangemeld bij het Zorgteam (ZT).