werken aan mogelijkheden

Basisondersteuning - mentor

De mentor is de spil in de begeleiding en het centrale aanspreekpunt voor de leerling, de ouders en de collega’s. De mentor waakt over het welzijn van onze leerlingen, bespreekt het schoolverloop en eventueel verzuim en informeert ouders over vorderingen en eventuele bijzonderheden van de leerling. Ook gaat de mentor bij iedere leerling op huisbezoek voor een kennismaking met de leerling en de ouders die alle gelegenheid krijgen voor het stellen van vragen.
Voor alle leerlingen wordt tijd ingeroosterd voor coachinggesprekken.
Een coachinggesprek is een individueel gesprek tussen de mentor en de leerling. Het doel van het coachinggesprek is om de leerling zo goed mogelijk te laten kijken naar zichzelf en om een goed beeld van zijn toekomst te krijgen. Onder andere vanuit de coaching wordt met de leerling een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP) opgesteld. Het aantal coachinggesprekken is afhankelijk van het leerjaar.