werken aan mogelijkheden

Lerarentekort

Het nieuwe schooljaar begint volgende week en wij kijken er naar uit om alle leerlingen weer op school te ontvangen!
Op dit moment hebben we helaas nog een aantal openstaande vacatures en is het ons niet gelukt om alle lessen voor de start van het schooljaar in te kunnen vullen.
Dat betekent dat we in periode 1: woensdag 7 september t/m vrijdag 18 november alle leerlingen van leerjaar 2 t/m leerjaar 5, vier dagen in de week op school verwachten. 
Eén dag in de week zullen de leerlingen opdrachten ontvangen waar ze thuis aan moeten werken. 
Op de dag dat de leerling thuis werkt zal er altijd een docent via Teams te bereiken zijn voor de leerlingen. Daarnaast zal iedere klas gezamenlijk online, via Teams, een opstart moment hebben met deze docent. 

Verdere informatie hierover ontvangen de leerlingen in hun eerste schoolweek.
Voor de leerlingen van leerjaar 4 en 5 is er ook de mogelijkheid een extra dag stage te lopen indien de stageplaats daarvoor de ruimte heeft.

Momenteel gaan wij ervanuit dat bij aanvang van periode 2 vanaf maandag 21 november we weer vijf dagen onderwijs op school kunnen bieden.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met school en vragen naar één van de teamleiders.