werken aan mogelijkheden

Heropening school 10 januari

Het nieuwe jaar start goed: Gisteren 3 januari is bekend gemaakt dat vanaf maandag 10 januari alle scholen weer open gaan.

Daar zijn we blij mee.

We zullen ons de komende periode nog wel aan verschillende maatregelen moeten houden om ervoor te zorgen dat het op school veilig is en blijft voor iedereen.

De maatregelen zijn:

  • Het dragen van een mondkapje is voor medewerkers, leerlingen en bezoekers verplicht in de algemene ruimtes (gangen en aula) en bij verplaatsing in de algemene ruimtes. Eenmalig te gebruiken mondkapjes zijn tegen een vergoeding van € 0,50 af te halen bij de leerlingenbalie;

  • Het dringende advies voor medewerkers en leerlingen is om zich tweemaal per week preventief te testen. De zelftesten daarvoor zijn gratis op school te verkrijgen;

  • Wij vragen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden waar dit mogelijk is;

  • Wij vragen iedereen om zich aan de basismaatregelen te houden;

  • Wij zorgen voor zo goed mogelijke ventilatie in de klaslokalen en openbare ruimtes;

  • Wij vragen om met verkoudheidsklachten thuis te blijven en je te laten testen bij de GGD.

  • Wij vragen om de quarantaineregels te volgen als je zelf besmet bent of in nauw contact bent geweest met een besmet persoon. Gebruik hiervoor ‘de beslisboom 12+’;

  • Indien nodig gaan wij in overleg met de GGD voor het in quarantaine sturen van klassen, waarbij leerlingen thuis aan hun schoolwerk kunnen werken;

  • Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk online plaats.

Let op:

Er zijn leerlingen die een iPad of laptop van school m​ee naar huis hebben gekregen.

Deze moeten maandag meegenomen worden en ingeleverd op school. Zorg dat ook het oplaadsnoer mee komt!

 

Wij wensen iedereen aanstaande maandag een mooie positieve start toe en vertrouwen op ieders medewerking om zich aan de geldende maatregelen te houden.

Media
  • openingschool