werken aan mogelijkheden

Nieuwe coronamaatregelen!

Op de persconferentie van 13 november jl. zijn aangescherpte maatregelen bekend gemaakt om de stijging van het aantal coronabesmettingen zo snel mogelijk te laten dalen. Eén van die maatregelen is de quarantaineplicht voor alle huisgenoten van personen die corona hebben. Deze quarantaineplicht is per 19 november jl. ingegaan. Dat betekent dat onze leerlingen in de komende tijd mogelijk ook thuis moeten blijven. We verwijzen u naar de schema (beslisboom corona) hieronder, en via deze link, waarmee u kunt bepalen of uw kind thuis in quarantaine moet. Ook vertellen we u op welke wijze het onderwijs voor uw kind dan verder gaat. 

Quarantaineplicht huisgenoten
De quarantaineplicht betekent dat als je in hetzelfde huis woont als een met corona besmet persoon je tenminste vijf dagen in quarantaine gaat, dus thuis blijft. Dat geldt ook als je gevaccineerd bent. Na vijf dagen laat je je bij de GGD testen. Als dan blijkt dat je geen corona hebt, kun je weer naar school. 

Onderwijs tijdens quarantaine
Als uw kind in quarantaine moet, kunt u dat doorgeven aan de administratie van de school: u belt naar 040-2450778.
De mentor van uw dochter/zoon neemt daarna contact met u op om af te spreken hoe het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan.

Voorzorgsmaatregelen informatieavonden en bijeenkomsten
Onze informatieavonden en bijeenkomsten vinden, zo mogelijk, op school plaats. Als we een bijeenkomst op school houden, gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:

1. Wij vragen waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden (dringend advies); 

2. Wij dragen een mondneusmasker en vragen u vriendelijk dit ook te doen (dringend advies); 

3. Wij zorgen voor zo min mogelijk beweging in de school;

4. Wij laten aanwezigen die niet tot hetzelfde huishouden behoren op 1,5 meter van elkaar plaatsnemen;

5. Wij houden de groepen per ruimte klein, eventueel door de aanwezigen te verdelen over meerdere ruimten;

6. Wij zorgen dat handgels beschikbaar zijn;

7. Wij vragen iedereen zich te houden aan de basisregels om verspreiding van Covid-19 te voorkomen.

Mocht een bijeenkomst toch niet op school plaatsvinden, dan hoort u dit tijdig. Wij zetten dan digitale middelen in om met u in contact te blijven