werken aan mogelijkheden

NT2 lessen

Vanaf gisteren, donderdag 28 januari, zijn we gestart met het aanbieden van extra NT2-lessen. Dit zijn extra lessen Nederlands voor leerlingen waarvoor Nederlands de tweede taal is en die daardoor een taalachterstand hebben. We vinden het erg belangrijk om juist aan deze groep leerlingen deze extra ondersteuning te kunnen aanbieden. Door deze begeleiding hopen we de achterstand te verkleinen. De lessen worden verzorgd door dhr. Bandel.

Ze vinden plaats op de dinsdag- en donderdagmiddag van 15.30 uur tot 17.30 uur, tot het eind van het schooljaar. ( I.v.m. corona is het rooster nu aangepast en vinden de lessen tijdelijk plaats van 12:30 uur tot 13:30 uur.) Gisteren zijn we gestart met een eerste informatieve bijeenkomst voor de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. 

Media
  • download