werken aan mogelijkheden

Mondkapjes verplicht vanaf 16 november

Vanaf 16 november geldt op alle scholen van Scholengroep Het Plein waar ook Praktijkschool Eindhoven (én dus ook het Arbeidstoeleiding Centrum) deel van uitmaakt een mondkapjesplicht:

Het beleid rond de mondkapjesplicht luidt als volgt:
• De mondkapjesplicht is een bindend kledingvoorschrift.
• De mondkapjesplicht geldt voor iedereen: alle leerlingen, alle medewerkers en ouders als zij op school zijn.
• We dragen een mondkapje in publieke ruimtes, als we ons door de ruimte bewegen of kunnen gaan bewegen. Dat betekent dat we in de gangen, aula, mediatheek, personeelskamer, toiletruimtes, kleedkamers, enzovoorts een mondkapje dragen zolang wen niet zitten. Zodra we zitten, waarbij volwassenen 1,5 meter onderling afstand houden, mag het mondkapje af. Leerlingen hoeven tijdens de les in de klas geen mondkapje te dragen.
• Tijdens praktijklessen en practica is de 1,5 meter afstand moeilijk aan te houden. Voor die lessen geldt dat leerlingen tijdens de les wél een mondkapje dragen.
• Leerlingen dragen geen mondkapje tijdens de sportlessen, omdat dit mogelijk de bewegingsvrijheid belemmert.
• Leerlingen krijgen van de school één uitwasbaar mondkapje. Mogelijk is dit al verstrekt. We gaan er dan vanuit dat leerlingen dat mondkapje, of een eigen mondkapje, dragen. Als de vestiging het beleid heeft, dat mondkapjes gegeven worden als de leerling daarom vraagt,dan krijgen de leerlingen die nog geen mondkapje hebben, er één van de school.
• Leerlingen die hun mondkapje zijn vergeten, worden naar huis gestuurd om het mondkapje op te halen.
• De mondkapjesplicht vervangt geen maatregelen. Alle andere maatregelen die het RIVM voorschrijft om verspreiding van het coronavirus te beperken, moeten gevolgd worden.
• Medewerkers of leerlingen die om medische redenen geen mondkapje mogen of kunnen die dragen, bespreken dit met de schoolleiding. De schoolleiding kan al dan niet ontheffing geven. In het geval van leerlingen kunnen ouders het gesprek met de schoolleiding aangaan.

Klik hier voor de brief die hierover verzonden is. 
Media
  • poster regels mondkapjes 002