werken aan mogelijkheden

Mededeling van onze directeur

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na vijf bijzondere weken met aangepast onderwijs willen we onze leerlingen en u als ouder/verzorger een GROOT compliment maken.

Het was voor iedereen even wennen. We ervaren veel steun van u in de begeleiding van het schoolwerk en zien dat het door bijna iedereen goed is opgepakt. 

We zijn TROTS op de leerlingen! 

We zijn ook TROTS op het team.

Dinsdagavond (21-4), is bekend gemaakt dat de scholen voor voortgezet onderwijs, in elk geval tot  1 juni, onderwijs op afstand moeten bieden.

Voor onze leerlingen geldt:

Vanaf 4 mei verzorgen wij weer onderwijs op afstand via Teams (zoals we dat al deden).

-      Leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan de lessen.

-      Als uw zoon of dochter ziek is, moet dat vóór 9.30 uur telefonisch worden gemeld bij de administratie op school.

Verder hebben we besloten om alle buitenschoolse activiteiten tot aan de grote vakantie af te zeggen:

-        Er komt géén schoolreis

-        Er komt géén sportdag

-        Bedrijfsbezoeken (leerjaar 3 en 4) en bliksemstages (leerjaar 2) gaan niet door

Eind mei wordt besloten hoe we dit schooljaar gaan afsluiten. Als daar meer duidelijkheid over is zullen we u hierover informeren.

Het is goed dat het vakantie is. Het is voor iedereen een drukke periode geweest en nu is het even tijd voor ontspanning.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie.

En nogmaals: Een groot compliment voor iedereen!

Met vriendelijke groet, 

Liesbeth van Vugt-van de Moosdijk
Directeur

Media
  • Petje af