werken aan mogelijkheden

Eerste Schooldag!

Op woensdag 21 augustus start het nieuwe schooljaar 2019-2020. U heeft hier inmiddels een brief over ontvangen maar hieronder nogmaals de tijdstippen waarop de verschillende leerjaren op school worden verwacht:
  • Eerstejaarsleerlingen 08.15 uur
  • Tweedejaarsleerlingen 11.00 uur
  • Derdejaarsleerlingen 09.00 uur
  • Vierdejaarsleerlingen 11.00 uur
  • Vijfdejaarsleerlingen 13.00 uur 
Media
  • back-to-school