werken aan mogelijkheden

Bedrijvendag 2019

Op 27 maart a.s. vindt de regionale Bedrijvendag 2019 plaats op VSO De Taalbrug. Deze dag  is bedoeld voor leerlingen uit het VSO, Praktijkonderwijs (PRO) en Anderstaligen onderwijs (VOAT) uit regio Eindhoven.

Leerlingen van deze scholen kunnen deze dag kennis maken met uiteenlopende branches, bedrijven en vakmensen, en zich op die manier oriënteren op een stageplaats, loonbaan of vervolgopleiding.

De Bedrijvendag is een samenwerking tussen de Taalbrug VSO, Praktijkschool Eindhoven, het PiusX College, MBS, de Berkenschutse en MKB Eindhoven. Van Praktijkschool Eindhoven gaan de leerlingen van leerjaar 4 onder begeleiding van hun mentor naar deze Bedrijvendag. 

Onder andere onze leerling Cindy Pennings wordt geïnterviewd in dit filmpje gemaakt tijdens de Bedrijvendag 2019 afgelopen week. Al onze vierdejaars leerlingen bezochten deze dag en maakten kennis met diverse bedrijven en organisaties. 
Je kunt hier klikken voor het filmpje.

Media
  • bedrijvendag 2019