werken aan mogelijkheden

Leerjaar 6

Voor leerlingen, die ondanks het doorlopen van het praktijkonderwijstraject, (nog) geen werk vinden, verzorgen wij een zogenoemd verlengd traject. In dit leerjaar wordt door extra arbeidstraining en stage de kans op een baan vergroot.