werken aan mogelijkheden

Team Basisvorming

De unit Basisvorming heeft een eigen team en teamleider. Elke klas heeft een mentor. De teamleider is eindverantwoordelijk voor onderwijs en begeleiding in zijn team en de unit. Naast de mentor is hij het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Gemiddeld zitten er in een klas 12 leerlingen.

Klik hier voor een overzicht van het team Basisvorming en de bijbehorende e-mailadressen.