werken aan mogelijkheden

Leerjaar 3

De leerlingen bereiden zich vanaf klas drie meer en meer voor op de arbeidsmarkt. In de derde klas wordt het uitstroomprofiel vastgesteld: arbeid, arbeid met ondersteuning, doorleren of soms dagbesteding.
De keuze voor een profiel wordt gemaakt in onderling overleg tussen de mentor, leerling en ouders en wordt vastgelegd in het OPP.

Zo zijn er in leerjaar 3 Lessen op Locatie (LOL) en later arbeidstraining op ons Arbeidstoeleidingscentrum (ATC: lees meer).  
Ook kijken we per leerling wat de doorstroommogelijkheden zijn, bijvoorbeeld naar het Summa College.

Naast leren, organiseren we ook jaarlijks terugkerende leuke en vooral gezellige activiteiten voor onze leerlingen, zoals de introductiedag bij de start van het nieuwe schooljaar, kerstviering, wintersportdag, zomersportdag, schoolfeest, themaweken en schoolreis.


Meer weten over deze activiteiten? Klik dan hier.