werken aan mogelijkheden

Nazorg

Gedurende twee jaar na het schoolverlaten volgen wij onze leerlingen en bieden wij daar waar wenselijk en mogelijk ondersteuning en/of advies.