werken aan mogelijkheden

Arbeidstoeleiding

Het voorbereiden op de arbeidsmarkt is een in de wet op het voortgezet onderwijs vastgelegd doel van het praktijkonderwijs.

In het programma-aanbod worden de leerlingen voorbereid op de praktische en sociale eisen die het bedrijfsleven na de schoolperiode aan hen stelt. Dit gebeurt middels interne stages, sociale vaardigheidstraining en bedrijfsmatige productie in het arbeidstrainingscentrum. Na gebleken kwaliteiten ontvangt de leerling via externe stages de vervolgtraining op de werkvloer buiten school. 

Interesse en vaardigheidsniveau zijn mede bepalend voor een specifieke bedrijfskeuze. Voor die keuze is een uitgebreid en zorgvuldig geselecteerd bestand van stageadressen beschikbaar. 

De laatste stap leidt tot een plaats op de arbeidsmarkt. De overgang van school- naar werksituatie wordt door de stagebegeleider gecoördineerd. Hierbij kan de school onder andere op de medewerking rekenen van: de Consulent Arbeid van MEE. Voor de arbeidsintegratie van de schoolverlaters doet de school zonodig een beroep op de subsidiemogelijkheden, door UWV toe te wijzen.