werken aan mogelijkheden

Arbeidskundigonderzoek

Om een leerling te helpen in de te maken keuzes kan er op het ATC een arbeidskundig onderzoek afgenomen worden. Dit gebeurt altijd in overleg met mentor, leerling en ouders.