werken aan mogelijkheden

Het Arbeidstoeleidingscentrum (ATC)

Wat is het ATC
Het ATC is een onderdeel van Praktijkschool Eindhoven en is gehuisvest aan Esp 205-207 in Eindhoven. Het ATC heeft als doel leerlingen en jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en toe te leiden naar een passende werkplek, eventueel via een mbo-opleiding. Dit gebeurt door hen intensief te observeren en te trainen. 

De middelen die het ATC hiertoe tot zijn beschikking heeft zijn onder meer arbeidstraining in het eigen trainingscentrum, groepsdetacheringen en groepsstages, externe stages (zowel oriënterend als plaatsingsstages), arbeidskundig onderzoek via de MELBA-systematiek, duale leerwerktrajecten, (partiële) detacheringen op vmbo- en mbo-opleidingen, certificeringstrajecten en cursussen, individuele scholingstrajecten, jobfinding en begeleiding bij scholings- en uitkeringsaanvragen en nazorgbegeleiding

Het ATC staat als regionale voorziening ook open voor jongeren van andere opleidingen en instellingen. Het arbeidstoeleidingstraject is toegankelijk voor leerlingen vanaf 15 jaar met een IQ tot 80.

Wat doet het ATC
Het ATC verzorgt en begeleidt bij:

Via deze link kunt u de  informatiebrochure van het ATC lezen.

Het project ATC van Praktijkschool Eindhoven wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds (EFS).