werken aan mogelijkheden

Naar mbo

Samenwerking met andere scholen
Om de overgang naar een mbo-opleiding makkelijker te maken, werken wij samen met Summa College Eindhoven. Op basis van interesse, een succesvolle stage en leercapaciteiten worden leerlingen hiervoor geselecteerd. De voorbereiding op een mbo-opleiding start binnen Praktijkschool Eindhoven. Hierin wordt extra aandacht besteed aan de vakken Nederlands en rekenen.

Daarnaast wordt in projectvorm gewerkt aan de competenties zelfstandigheid, werkplanning en samenwerking/teamwork.
Leerlingen die het voortraject op onze school hebben gevolgd, hebben een grotere kans om aangenomen te worden op Summa Plus of een andere mbo opleiding. 
 
Maatwerk
Ook kunnen wij leerlingen een maatwerktraject aanbieden. Dit doen wij samen met de verschillende scholen voor vmbo in de regio en met Vakcollege Eindhoven in het bijzonder. Zo kunnen praktijkmodules uit het vmbo in het leertraject van leerlingen van Praktijkschool Eindhoven worden opgenomen.
Onze leerlingen volgen dan een aantal lessen op Vakcollege Eindhoven. Andersom maakt Vakcollege Eindhoven ook gebruik van onze faciliteiten voor leerlingen die dat nodig hebben. Praktijkschool Eindhoven werkt ook samen met de praktijkschool van het Pius-X college in Bladel.